قوانین

روند استرداد

۱ـ ارتباط مشترکین با بخش پشتیبانی و روابط عومی ۲ـ پیگیری در جهت دلیل درخواست استرداد وجه ۳ـ تعیین جلسه حضوری برای مذاکره و تایید بخش های پشتیبانی و روابط عمومی در جهت عودت وجه مشتری پس از 5 الی 7 روز کاری

مدت زمان تحویل سفارش

متناسب با خرید مشترکین برای مثال - لوازم منزل، تلفن همراه،...- طی 48 الی 72 ساعت کاری و اصنافی چون رستوران ها، مراکز پزشکی (دندان پزشکی)، بیمه،... به صورت آنی.

روند مرجوعی کالا یا خدمات

در صورت شکایت مشترکین از خدمات استفاده شده پس از پیگیری و ارتباط با بخش پشتیبانی مبلغ خدمات گرفته شده عودت و به پنل مشتری باز خواهد گشت.

نحوه پرداخت وجه خدمات دهنده

پس از ارسال فاکتور توسط خدمات دهنده و تایید آن توسط مشتری و کسر شدن آن از پنل حساب مشترک، واریزی طی 5 روز کاری برای خدمات دهنده صورت میپذیرد

نحوه پشتیبانی و خدمات پس از فروش

1) پشتیبانی و پاسخگویی 24 ساعته مشترکین 2) نظر سنجی از مشتریان در خصوص خدمات استفاده شده و کیفیت آن.

نحوه ثبت شکایت مشتریان

در صورت استفاده از خدمات و عدم رضایت مشتری، با تماس با واحد پشتیبانی و بیان دلیل عدم رضایت، عودت وجه مبلغ خدمات صورت میپذیرد و هماهنگی با خدمات دهنده انجام میشود.

ساعت پاسخگویی

- شنبه الی 4 شنبه از 9:30 الی 17:30 - روزهای پنج شنبه از 9:30 الی 13:30خارج از ساعت کاری تماس با موبایل پشتیبانی 24 ساعته